Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Rz 203/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-07-04

w ujawnionych źródłach przychodów za 2004r. w wysokości 187.289,00 zł, uchylił w całości decyzję organu podatkowego I instancji i ustalił zryczałtowany podatek dochodowy od osób...
fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004r. w wysokości 164.710,00 zł., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał...

I SA/Rz 150/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-07-10

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 9.155,00 zł.,, 2) nr (...) - utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia...
(...) czerwca 2007r. (nr (...)) ustalającą dla M. S. wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie...

I SA/Rz 469/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-10-01

[...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007r. w kwocie 259.128zł, uchylił w całości...

I SA/Rz 148/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-07-10

w ujawnionych źródłach przychodów za 2002r. - oddala skargi - I SA/Rz 148/08, UZASADNIENIE, Dyrektor Izby Skarbowej, decyzjami z dnia (...) listopada 2007 r.:, 1) nr (...) - uchylił...
od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 9.155,00 zł., 2) nr (...) - utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia...

I SA/Rz 311/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-06-29

[...] lutego 2015r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 rok - oddala...
kontrolne w zakresie niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, a także dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007r...

I SA/Rz 312/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-06-29

[...] lutego 2015r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 rok - oddala...
w zakresie niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, a także dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r., a następnie...

I SA/Rz 746/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-01-26

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2008 r. w kwocie 106.475 zł., W toku przeprowadzonego postępowania ustalono, że skarżący na podstawie umowy...

I SA/Rz 309/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-10-28

źródłach przychodów za 2007 rok, - nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 i 2008r., w wysokości odpowiednio 220.661,00zł i 61.820,00zł., Z uzasadnień...

I SA/Rz 664/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-09-10

w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 i 2008 rok oddala skargi. I SA/Rz 664/15, Uzasadnienie, Dyrektor Izby Skarbowej, decyzjami z dnia: [...] maja 2013r...
w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 i 2008r., w wysokości odpowiednio: 531.329zł i 5.936zł, utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcia., Z uzasadnień decyzji oraz akt...

I SA/Rz 545/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-10-16

podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 1998r. w kwocie 333.014,30zł, uchylił zaskarżoną decyzję...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 1998r. ustalono, że za lata podatkowe 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 nie zadeklarowała ona żadnych dochodów...
1   Następne >   +2   +5   +10   67