Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Po 185/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-07-17

Skarbowej w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za rok 2006 oddala skargę. Decyzją...
. wszczęte zostało wobec [...] postępowanie podatkowe w sprawie ustalenia wysokości przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródła przychodów lub pochodzących...

I SA/Po 551/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-17

z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 rok oddala skargę...
w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r., W toku postępowania kontrolnego ustalono, że w 2004 r. X. pozostawał w związku małżeńskim z Y., w którym to związku...

I SA/Po 266/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-06-13

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę Decyzją z dnia [...] października 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, na podstawie art...
zryczałtowany podatek dochodowy za 2001 r. w kwocie [...] zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. W uzasadnieniu wskazano, iż Dyrektor Urzędu...

I SA/Po 550/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-17

z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego za 2003 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003 r., W toku postępowania kontrolnego ustalono, że w 2003 r. X. pozostawał w związku małżeńskim z Y., w którym to związku...

I SA/Po 510/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-13

Skarbowej [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego za 2006 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia...
[...] [...] ( Strona, Podatnik, Skarżący ):, - przychód nieznajdujący pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzący ze źródeł nieujawnionych za rok 2006 w kwocie: [...] zł...

I SA/Po 509/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-13

Skarbowej [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego za 2006 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia...
, Podatnik, Skarżący ):, - przychód nieznajdujący pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzący ze źródeł nieujawnionych za rok 2006 w kwocie: [...] zł...

I SA/Po 43/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-27

w [...] ustalił [...] zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących...
2012 r. w przedmiocie wszczęcia postępowania podatkowego wobec [...] w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów za 2008 r. oraz decyzji z dnia [...] sierpnia 2012 r...

I SA/Po 252/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-10-10

, zamieszkałej w G., w zakresie kontroli dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 1999 rok., Decyzją z dnia [...] w/w organ wydał decyzję, którą...
ustalił dla E.D. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 1999...

I SA/Po 251/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-10-10

, zamieszkałego w G., w zakresie kontroli dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 1999 rok., Decyzją z dnia [...] w/w organ wydał decyzję, którą...
ustalił dla M.D. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 1999 w wysokości...

I SA/Po 586/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-10-18

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. oddala skargę Naczelnik Urzędu Skarbowego w K. decyzją z dnia [...], nr [...], działając na podstawie art. 208 §...
postępowanie podatkowe wobec J. C. w sprawie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005...
1   Następne >   +2   +5   +10   100