Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Op 181/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-02-09

podatek dochodowy od osób fizycznych za 2001 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 26.734,50 zł., Orzeczenia powyższe organy...
, w decyzji z dnia [...] nr [...] stwierdził, iż wysokość dochodów nie znajdująca pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu małżonków obliczona jako różnica między poniesionymi...

I SA/Op 182/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-02-09

podatek dochodowy od osób fizycznych za 2001 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 26.734,50 zł., Orzeczenia powyższe organy...
, w decyzji z dnia [...] nr [...] stwierdził, iż wysokość dochodów nie znajdująca pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu małżonków obliczona jako różnica między...

I SA/Op 277/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-10-26

. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu postanowieniem z dnia 29.11.2010r....
od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2000r. oraz nadpłatę z dnia 11.04.2007r. w kwocie 201 zł wynikającą z zeznania PIT-36 za 2006r...

I SA/Op 140/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-10-05

[...]. Nr [...] ustalającej wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego za 2001 r. w kwocie 7.158 zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu wyniosła 9.544 zł (82.510,86 zł + 380,69 zł - 73.347,73 zł), co stanowiło podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym...

I SA/Op 209/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-10-29

Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
. 176 ze zm.) ustalił W. D., zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 59.740,00 zł od dochodów nieznąjdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002r...

I SA/Op 223/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-10-08

w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia 14 lipca 2010 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy...
:, W ramach przeprowadzonego wobec E. i L. S. postępowania kontrolnego w zakresie przychodów (dochodów) nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2001 r...

I SA/Op 211/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-10-29

Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
, poz. 176 ze zm.) [dalej: u.p.d.o.f.], ustalił E. D. zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2002...

I SA/Op 212/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-10-29

Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) [dalej: u.p.d.o.f.], ustalił E. D. zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...

I SA/Op 319/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-12-05

Izby Skarbowej w O. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok...
. 176 ze zm.) [dalej u.p.d.o.f.] ustalono B. O. zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2000r. w kwocie...

I SA/Op 321/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-12-05

Izby Skarbowej w O. z [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2002...
. 176 ze zm.) [dalej u.p.d.o.f.] ustalono B. O. zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002r. w kwocie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100