Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Lu 555/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-06-25

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2009 r. postanawia zawiesić postępowanie w sprawie niniejszej do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2009 r., Wcześniej przedmiotem skargi skarżącego przed tutejszym Sądem był zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych...

I SA/Lu 387/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-24

. znak: [...], ustalającej zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. w wysokości 567.954 zł., Z akt sprawy...

I SA/Lu 865/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-03-19

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów - uchyla zaskarżoną decyzję. Zaskarżoną decyzją wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...
[...], nr [...], w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...

I SA/Lu 723/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-04-08

w ujawnionych źródłach przychodów za 2001 r. - uchyla zaskarżoną decyzję. 1. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpatrzeniu odwołania S.B. / podatnika...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2001 r. w kwocie 22...

I SA/Lu 1334/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-05-19

w ujawnionych źródłach przychodów za 2009 r. oddala skargę. Sygn. akt I SA/Lu [...], U Z A S A D N I E N I E, Zaskarżoną decyzją z dnia 15 września 2015 r. Dyrektor Izby...
od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2009 r. w kwocie [...]zł, uchylił zaskarżoną decyzję w całości i ustalił...

I SA/Lu 160/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-05-12

od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za lata 2003 i 2005 do przybliżonej ich wysokości, tj. za 2003 r. - 13.052 zł, za 2005 r...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 rok i umorzył postępowanie odwoławcze w zakresie dotyczącym zabezpieczenia zobowiązania w podatku dochodowym...

I SA/Lu 151/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-04-20

w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) Ordynacji podatkowej...
dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2007r. w kwocie [...] zł - uchylił decyzję organu I instancji w całości...

I SA/Lu 203/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-05-18

w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. oddala skargę I SA/Lu 203/12, UZASADNIENIE, Decyzją z dnia [...] wydaną na podstawie art. 233 §1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia...
podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. w wysokości 45.705,00 zł, utrzymał w mocy zaskarżoną...

I SA/Lu 577/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-11-30

Skarbowej z dnia [...], Nr [...], w sprawie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 rok od dochodów z nie ujawnionych źródeł przychodów...
fizycznych w 2001 rok od dochodów z nie ujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w kwocie 8.843 zł., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji...

I SA/Lu 959/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-22

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2008 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Dyrektor Izby Skarbowej po rozpatrzeniu odwołania W. F. od decyzji...
w ujawnionych źródłach przychodów za 2008 r. w kwocie [...] zł, utrzymał w mocy decyzję organu podatkowego pierwszej instancji., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100