Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ke 83/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-05-21

w ujawnionych źródłach przychodu oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...]. nr [...].Dyrektor Izby Skarbowej w K. utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej...
od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu w kwocie 145.076,00 zł., Organ drugiej instancji ustalił, iż decyzją z dnia [...].. nr [...].Dyrektor...

I SA/Ke 248/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-15

za rok 2004, według stawki 75% w kwocie 2.667,80zł, od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 3.557,00zł., Na skutek odwołania...
2.681,00zł od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 3.574,00zł., Decyzją z dnia [...] Nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej...

I SA/Ke 249/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-15

% w kwocie 2.667,80zł, od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 3.557zł., Na skutek odwołania wniesionego przez podatniczkę Dyrektor...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 3.574zł. Taką też decyzję wydano w stosunku do współmałżonka P. K., Decyzją z dnia [...] Nr [...] Dyrektor...

I SA/Ke 149/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-06-18

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. Decyzją z dnia 26 lutego 2009r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w K. uchylił w całości decyzję Dyrektora Urzędu...
2000 w kwocie 16.872 zł od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 22.496,03 zł i ustalił mu to zobowiązanie podatkowe w kwocie...

I SA/Ke 148/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-06-18

w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. I SA/Ke 148/09, Uzasadnienie, Decyzją z dnia 26 lutego 2009r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej [...] uchylił decyzję Dyrektora...
fizycznych za rok 2000 w kwocie 16.872 zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 22.496,03 zł i ustalił L. K. zobowiązanie podatkowe...

I SA/Ke 373/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-10-24

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2000 rok 1. uchyla...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu w wysokości 9 371 zł., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy, przywołując treść art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 9...

I SA/Ke 374/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-10-24

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu za 2000 rok 1. uchyla zaskarżoną...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu w wysokości 9 371 zł., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy, przywołując treść art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 9...

I SA/Ke 17/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-05-17

Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych źródłach...
od osób fizycznych za 2007 r. w kwocie 115.804,00 zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 154.405 zł., 1.2. Dyrektor Izby...

I SA/Ke 47/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-04-25

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. w kwocie 5297 zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości...
w ujawnionych źródłach przychodów. Przeprowadzone przez organ podatkowy pierwszej instancji postępowanie wykazało, że część wydatków poniesionych przez małżonków w 2009 r. (tj...

I SA/Ke 46/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-04-25

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. w kwocie 5297 zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Przeprowadzone przez organ podatkowy pierwszej instancji postępowanie wykazało, że część wydatków poniesionych przez małżonków...
1   Następne >   +2   +5   +10   44