Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gl 1212/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-13

w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów za 2007 r. oddala skargę. Przedmiotem skargi B.D. (dalej 'podatnik' lub 'skarżący...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących z nieujawnionych źródeł...

I SA/Gl 814/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-22

z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w 2005 r. w wysokości [...]zł., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia opisano dotychczasowy przebieg...
. W decyzji tej stwierdzono w 2005 r. nadwyżkę wydatków nad przychodami w wysokości [...]zł z tytułu nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów wydatków...

I SA/Gl 1616/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-30

dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów za 2007 r...
wysokość zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...

I SA/Gl 1304/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-20

w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2004 w kwocie [...] zł., Uzasadniając rozstrzygnięcie organ odwoławczy wskazał...
dowodziły, że podatnik nie był w stanie zgromadzić z ujawnionych źródeł przychodów zasobów majątkowych, pozwalających na pokrycie wydatków tego roku w związku z czym...

I SA/Gl 1200/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-03-30

podatniczce zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia...
w ujawnionych źródłach przychodów za 2008 r. w wysokości 136.803 zł., 2. Stan sprawy przedstawia się następująco:, 2.1. Naczelnik Urzędu Skarbowego w T. (dalej również: 'organ...

I SA/Gl 1885/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-11-03

panu E. S. dochód z nieujawnionych źródeł przychodu podlegający opodatkowaniu w trybie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za 1997 r...
zaskarżoną decyzję i orzekł dochód z nieujawnionych źródeł przychodów podlegający opodatkowaniu w trybie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

I SA/Gl 1886/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-11-03

dochód z nieujawnionych źródeł przychodu podlegający opodatkowaniu w trybie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za 1997 r. w kwocie [...] zł...
decyzję i orzekł dochód z nieujawnionych źródeł przychodów podlegający opodatkowaniu w trybie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za 1997 r...

I SA/Gl 190/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-10

podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2004 w kwocie...
z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. w kwocie [...] zł., W uzasadnieniu...

I SA/Gl 218/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-04

zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2005...

I SA/Gl 217/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-04

zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
. decyzją z dnia [...] r., (znak: [...]), ustalił M. N. zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100