Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Gd 230/04 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-03-31

[...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia podatku dochodowego od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 1997 r. oddala skargę. I SA/Gd 230/04, U z a s...
w ujawnionych źródłach przychodu w kwocie [...] zł utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji., Podstawą powyższego rozstrzygnięcia był następujący stan faktyczny...

I SA/Gd 916/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-13

w ujawnionych źródłach przychodu za 2003 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 15 lipca 2009...
fizycznych w formie ryczałtu od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2003 r. w wysokości 30.432,-zł., Zdaniem organu z zestawienia ogółu...

I SA/Gd 931/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-05

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 18 lipca 2011 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2004 r. w wysokości 310 646,00 zł - uchylił decyzję organu I instancji w części, obniżając...

I SA/Gd 918/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-13

w ujawnionych źródłach przychodu za 2003 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 15 lipca 2009...
fizycznych w formie ryczałtu od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2003 r. w wysokości 30.432,-zł., Zdaniem organu z zestawienia ogółu...

I SA/Gd 1156/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-13

źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2006 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2006 r. w wysokości 67 062 zł - uchylił decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ...

I SA/Gd 956/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-22

od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2004 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2004 r. w wysokości 62.332 zł...

I SA/Gd 1155/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-13

źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2005 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2005 r. w wysokości 24 621 zł - uchylił decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ...

I SA/Gd 955/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-22

w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2005 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 30 września 2010 r...
od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2005 r. w wysokości 2.990 zł - utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji...

I SA/Gd 930/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-05

w ujawnionych źródłach przychodu za 2004 r. w wysokości 38 555 zł - utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji., W uzasadnieniu organ odwoławczy przedstawił stan...
, czy strona w 2004 r. uzyskała przychody z tzw. źródeł nieujawnionych, które należało opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym według 75% stawki., Instytucja...

I SA/Gd 953/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-15

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za rok 2003 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 29 maja 2009 r...
od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2003 r. w wysokości 162.977 zł - utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100