Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Bd 658/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-12-16

z nieujawnionych źródeł przychodów za 2001 rok w kwocie 13.491,00 zł., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy przedstawił następujący stan faktyczny: Naczelnik Urzędu...
zakończone decyzją z dnia [...] Nr [...] ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu...

I SA/Bd 482/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-12-15

dochodowym od osób fizycznych z tytułu dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r., W dniu [...] marca...
od osób fizycznych z tytułu dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. Oświadczyła...

I SA/Bd 427/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-06-22

Skarbowej w B. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2007 w kwocie 476.120,00 zł, W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy powołał się na następujące ustalenia faktyczne...

I SA/Bd 697/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-21

podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003 r. w kwocie [...] zł. Organ ustalił...
, że z poniesionych przez D. M. i J. M. w 2003 r. wydatków, kwota [...] zł. nie znajduje pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., Nie zgadzając się z powyższym...

I SA/Bd 937/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-12-31

sprawy - gdy termin prawa do wymierzenia podatku z tytułu uzyskania przez podatnika przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł...
. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2005 rok Oddala skargę Wobec...

I SA/Bd 938/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-12-31

sprawy - gdy termin prawa do wymierzenia podatku z tytułu uzyskania przez podatnika przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł...
. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2005 rok Oddala skargę Wobec...

I SA/Bd 413/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-09-12

w B. z dnia [...] 2005r. Nr [...] ustalającą zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych z nie ujawnionych źródeł przychodów za 1999r. w kwocie 41.800,50 zł...
uzyskane dochody, wykazane w PIT-33 za ten rok., W wyniku przeprowadzonego postępowania w przedmiocie nieujawnionych źródeł przychodów organ pierwszej instancji na podstawie...

I SA/Bd 414/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-09-12

. z dnia [...] 2005r. Nr [...] ustalającą Alicji W. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych z nie ujawnionych źródeł przychodów za 1999r. w kwocie 41.800,50...
które przewyższały uzyskane dochody, wykazane w PIT-33 za ten rok., W wyniku przeprowadzonego postępowania w przedmiocie nieujawnionych źródeł przychodów organ pierwszej instancji...

I SA/Bd 146/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-06-29

do Urzędu Skarbowego w W. z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o pokryciu udziałów w Spółce z o.o. E. z ujawnionych źródeł przychodów. W uzasadnieniu powołał się na przepis...
przedłożenie zaświadczenia o pokryciu udziałów w spółce z ujawnionych źródeł przychodów. Skarżący wskazał, że pokrycie udziałów nastąpiło w formie gotówkowej, a środki...

I SA/Bd 770/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-21

w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. oddala skargę I SA/Bd 770/10, UZASADNIENIE, Decyzją z dnia [...]r. Dyrektor Izby Skarbowej w B. uchylił, w całości decyzję Naczelnika...
opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym także zryczałtowanym podatku od przychodów, z nieujawnionych źródeł, jest osiąganie dochodu (przychodu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100