Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Łd 892/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-09-26

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...
lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2006 - oddala skargę. Postanowieniem z dnia [...] Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy postanowienie...

I SA/Łd 870/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-17

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania podatkowego w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
[...] umarzającą postępowanie podatkowe prowadzone wobec T. O. w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002 rok z uwagi...

I SA/Łd 869/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-17

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [ ...] w przedmiocie umorzenia postępowania podatkowego w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
postępowanie podatkowe prowadzone wobec H. O. w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002 rok z uwagi...

I SA/Łd 919/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-04-12

[...] nr [...] w przedmiocie zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym nie znajdującym pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. oddala skargę W toku kontroli...
od opodatkowania źródeł przychodów i posiadanych przedtem zasobami majątkowymi, Inspektor Kontroli Skarbowej ustalił wartość przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych...

I SA/Łd 79/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-09-20

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia przychodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach i ustalenia podatku dochodowego od osób...
podatek dochodowym z nieujawnionych źródeł przychodu za rok 1996 w kwocie 829.844,30 złote. Rozstrzygnięcie to zapadło w następstwie postępowania podatkowego wszczętego...

I SA/Łd 1374/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-05-08

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych postanawia: sprostować oczywistą omyłkę pisarską w wyroku Wojewódzkiego Sądu...
dochodowym od osób fizycznych za rok 2001 od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów' wpisać 'ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku...

I SA/Łd 421/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-06-21

[...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 rok od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 176.941,- zł., W dniu 24 listopada 2003 r. pełnomocnik podatnika wniósł odwołanie od decyzji organu...

I SA/Łd 422/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-06-21

[...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2000 od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 176.941,- zł., W dniu 24 listopada 2003 r. pełnomocnik podatnika wniósł odwołanie od decyzji organu...

I SA/Łd 298/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-04-27

[...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1995 r. od przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1...
od przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 1.018.115,60 zł, Rozpoznając odwołanie od powyższej decyzji Izba Skarbowa w Ł...

I SA/Łd 299/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-04-27

[...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1995 r. od przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1...
od przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 1.018.115,60 zł, Rozpoznając odwołanie od powyższej decyzji Izba Skarbowa w Ł...
1   Następne >   +2   +5   +10   100