Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 447/12 - Wyrok NSA z 2014-03-11

Skarbowej w P. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r., 2. Decyzją z dnia 23 lipca...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 115.917,00 zł., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ pierwszej instancji wskazał, że postanowieniem z dnia 11...

II FSK 1382/07 - Wyrok NSA z 2009-01-09

. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego w sp. z o.o. z ujawnionych źródeł przychodu 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od J. D. na rzecz...
potwierdzającego, że środki na nabycie 2.077 udziałów w Spółce z o.o. F. z siedzibą w W., za łączną kwotę 1.115.000 zł, pochodzą z ujawnionych źródeł przychodów. Do wniosku dołączył...

II FSK 1664/09 - Wyrok NSA z 2011-01-25

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1) oddala skargę kasacyjną, 2...
Skarbowej w B. ustalił J.D. zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

II FSK 653/12 - Wyrok NSA z 2013-10-31

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1) uchyla...
w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej P. ustalił, że S.S. w tym okresie pozostawał w związku małżeńskim z M. S., a pomiędzy...

II FSK 1656/09 - Wyrok NSA z 2011-01-25

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1) oddala skargę kasacyjną, 2...
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Jako podstawę prawną...

II FSK 91/12 - Wyrok NSA z 2014-03-11

Skarbowej w P. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003 r., 2. Decyzją z dnia 11 grudnia...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 19.283,00 zł., 3. Rozpoznawszy odwołanie Skarżącego, Dyrektor Izby Skarbowej wspomnianą na wstępie decyzją uchylił...

II FSK 719/14 - Wyrok NSA z 2016-05-13

w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 31 października 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 1252/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie...
postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł...

II FSK 341/07 - Wyrok NSA z 2008-04-24

. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od M. J. na rzecz Dyrektora Izby...
zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów., W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż w dniu 7 stycznia 2006 r. M. J. zwróciła się do Naczelnika...

II FSK 2463/20 - Wyrok NSA z 2022-02-03

dochodu nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) oddala skargę, 3) zasądza...
fizycznych za 2007 r. z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych, uchylił zaskarżoną...

II FSK 478/13 - Wyrok NSA z 2013-06-19

2012 r., nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006 rok., I.2. W uzasadnieniu orzeczenia Sąd wskazał, że zaskarżoną decyzją z 18 maja 2012 r., Dyrektor Izby Skarbowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100