Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

I SA/Wr 2285/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-03-01

stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów m.in. w przypadku gdy przychody z danego źródła nie podlegają opodatkowaniu lub są wolne...
dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania, z mocy art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy, nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów, jeżeli dochody...

I SA/Wr 940/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-07-03

z art. 22 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy...
, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę. W 1997 roku podwyższone koszty uzyskania przychodu z jednego stosunku pracy nie mogły...