Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 1055/94 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1996-02-22

zaś z art. 5 ust. 1 powołanej ustawy przedmiotem opodatkowania jest dochód uzyskany ze źródła przychodów, a jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła...
przychodów - suma dochodów ze wszystkich źródeł po potrąceniu niedoborów z wyjątkiem niedoborów ze sprzedaży rzeczy i praw majątkowych; dochodem jest /art. 11/ nadwyżka sumy...