Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

SA/Bd 106/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-01-28

. Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione...
wydatkiem a zasadnie oczekiwanym przychodem z poszczególnego źródła. W tej sprawie źródłem przychodu jest sprzedaż udziałów w spółce prawa handlowego. Nie ma podstaw...