Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FPK 6/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-12-20

znacznych przychodów z tytułu najmu. Jednocześnie wyraziło pogląd, że pominięcie tych okoliczności przez organ pierwszej instancji stanowi 'jaskrawe naruszenie treści art...
części nieruchomości pozostają w samoistnym posiadaniu dwóch osób prawnych, z których jedna jest ujawnionym w księdze wieczystej właścicielem nieruchomości, natomiast...