Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

II SA/Po 413/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-22

nawet świadczenia z funduszu alimentacyjnego. E. K. oświadczyła, że w 2008 r. nie uzyskała przychodu w wysokości 1.724,99 zł wskazanego w zaskarżonej decyzji organu...
jako rozliczenie zaległości alimentacyjnych z końca lat dziewięćdziesiątych, bowiem dochodem rodziny są wszystkie przychody uzyskane w danym okresie, bez względu na tytuł...