Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X

II SA/Sz 658/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-03

(przychody i koszty str. 16-25 prognozy). Wójt uzyskał wymagane przez art. 17 pkt 6 ustawy opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do projektu planu (protokół...
ujawniono w E. obszary zagrożone występowaniem masowych ruchów ziemnych i obszary podatne na masowe ruchy ziemne. W związku z tym zlecono A. P. w [...] sporządzenie opinii...

II SA/Po 921/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-30

z usługami przy ul. S. w M., narusza interes prawny i uprawnienia Spółdzielni uniemożliwiając prowadzenie jej pewnego zakresu działalności i uzyskiwania z tego przychodów...
i 551 Kodeksu cywilnego i uprawnienia strony skarżącej, jako przedsiębiorcy uniemożliwiając mu prowadzenie pewnego zakresu działalności i uzyskiwania z tego przychodów...

II SA/Sz 241/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-06-26

, do którego wypłacenia byłaby zobowiązana gmina w żaden sposób nie wpływa na rzetelność tej oceny. Prognoza bowiem nie musi uwzględniać wszystkich przychodów i wydatków...
Miejskiej z dnia [...] na której podjęto przedmiotową uchwałę, rzeczywistym i jedynym ujawnionym powodem przyjęcia planu miejscowego w niekorzystnym dla skarżących kształcie...