Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X

I SA/Lu 1300/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-05

w ujawnionych źródłach przychodu za 2004 r. w kwocie 43.031 zł, uchylił zaskarżoną decyzję i ustalił stronie zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób...
fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2004 r. w kwocie 31.781 zł., DIS uzasadniał, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy dał...

I SA/Go 587/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-01-16

. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1. Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że uchyla decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r...
nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów i orzekającą, że zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 2005r. wynosi 15.529 zł od dochodu...

I SA/Lu 1302/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-05

do ustalenia, że strona uzyskała w 2005 r. dochód nieznajdujący pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 6.694 zł. Taka jest bowiem nadwyżka wydatków...
., Zdaniem TK, analiza art. 20 ust. 3 i art. 30 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f. oraz art. 68 § 4 o.p. wskazuje, że mechanizm opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu...

II FSK 3724/13 - Wyrok NSA z 2014-07-23

r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1...
29 lutego 2008 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Rozstrzygnięcie...

II FSK 3721/13 - Wyrok NSA z 2014-07-23

r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1...
jako 'u.p.d.o.f.', ustalił S. M. zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 81.803 zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003 r...

I SA/Lu 749/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-10-23

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia...
podatnikowi zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2004 r. w kwocie...

I SA/Lu 1301/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-05

od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2004 r. w kwocie 43.031 zł, uchylił zaskarżoną decyzję i ustalił zobowiązanie w zryczałtowanym...
podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2004 r. w kwocie 31.781 zł., W uzasadnieniu podał, że w toku...

II FSK 3755/13 - Wyrok NSA z 2014-07-10

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. 1. wznawia...
źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych., Z uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wynika, że decyzją z 15 grudnia 2006 r. Dyrektor...

II FSK 3764/13 - Wyrok NSA z 2014-10-15

za 2006r. od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 113.159 zł, w wyniku czego ww. wyrok stał się prawomocny'. Ponadto w ww...
zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006r. od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 113.159...

II FSK 3756/13 - Wyrok NSA z 2014-07-10

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1. wznawia postępowanie, 2...
Skarżącemu zryczałtowany podatek dochodowy do osób fizycznych za 2003 r. od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Decyzję wydano na podstawie art...
1   Następne >   +2   +5   +10   37