Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

II SA/Kr 759/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-10-19

z dnia 16.12.1972 r. o podatku dochodowym wskazywał, że źródłami przychodów są między innymi sprzedaż rzeczy i praw majątkowych, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku...
postępowania. Z kolei art. 45 ust. 1 ustawy stanowił, że przychody właścicieli nieruchomości z tytułu ceny sprzedaży lub odszkodowania wypłaconych stosownie do przepisów...