Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X

II FSK 2947/14 - Postanowienie NSA z 2016-08-04

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu postanawia: wyłączyć sędziego NSA Andrzeja Jagiełło od orzekania w tej sprawie. Wnioskiem z dnia 25 lipca 2016 r. sędzia...
dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., Uzasadniając swój wniosek sędzia wskazał, że skargi...

II FZ 871/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-20

od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2016 r...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., Sąd pierwszej instancji wyjaśnił, że skarżący na rozprawie przed tym Sądem w dniu 9 marca 2016 r. złożył do protokołu...

II FZ 872/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-20

od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2016...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., Sąd pierwszej instancji wyjaśnił, że skarżący na rozprawie przed tym Sądem w dniu 9 marca 2016 r. złożył...

II FZ 873/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-20

podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia...
. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., Sąd pierwszej instancji wyjaśnił, że skarżący na rozprawie przed tym Sądem w dniu 9 marca 2016 r...

II FSK 2175/14 - Postanowienie NSA z 2016-08-19

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu postanawia: wyłączyć sędziego NSA Andrzeja Jagiełło od orzekania w tej sprawie. Wnioskiem z dnia 18 sierpnia 2016 r...
podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., Uzasadniając swój wniosek sędzia wskazał...

I SA/Lu 519/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-12-08

od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002 r. postanawia: - oddalić wniosek. W dniu 17 sierpnia 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu...

I SA/Bd 649/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-11-17

fizycznych z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2007 r. postanawia: oddalić wniosek Wyrokiem...
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia, w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2007...

I SA/Bd 648/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-11-17

od osób fizycznych z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2007 r. postanawia: oddalić wniosek Wyrokiem...
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia, w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych...

II FZ 111/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-10

K.W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 7 czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przychodów...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2007 r. postanawia oddalić zażalenie. W piśmie z dnia 3 czerwca 2013 r...

II FZ 109/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-10

przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2007 r. postanawia oddalić zażalenie. W piśmie z dnia 3 czerwca 2013 r...
1   Następne >   2