Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X

I SA/Sz 153/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-17

zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym za 2005 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu p...
zabezpieczenia na majątku przyszłego zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym za 2005 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu lub nieznajdujących pokrycia...

I SA/Sz 152/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-17

zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym za 2004 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu p o s...
zabezpieczenia na majątku przyszłego zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym za 2004 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu lub nieznajdujących pokrycia...

I SA/Gd 840/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-11-30

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2002 r. postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej...
od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2002 r., wnosząc jednocześnie o wstrzymanie wykonania zarówno zaskarżonej...

I SA/Gd 837/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-12-13

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2005 r. postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej...
od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2005 r., wnosząc jednocześnie o wstrzymanie wykonania zarówno zaskarżonej...

I SA/Gd 838/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-12-13

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2006 r. postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej...
od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2006 r., wnosząc jednocześnie o wstrzymanie wykonania zarówno zaskarżonej...

III SA/Wa 2932/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-08

od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2004., Skarżąca pismem z dnia 15 października 2012 r. wniosła o wstrzymanie...
dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2004. Od decyzji tej została złożona skarga do Wojewódzkiego...

III SA/Wa 901/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-04

fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu, w stosunku do którego organ administracji orzekł, o odmowie przywrócenia terminu...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu należało rozważyć, czy w granicach sprawy rozpoznawanej przez sąd mieści się wskazana wyżej decyzja określająca...

I SA/Sz 939/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-11-09

od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych p o s t a n a w i a 1...
w kwocie [...] zł nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych., Powyższą decyzję strona zaskarżyła do Wojewódzkiego...

I SA/Lu 583/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-11-17

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 2002r.- w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji - p o s t a n a w i a - - odmówić...
podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 2002r., wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji...

I SA/Lu 139/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-12

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003 rok postanawia - odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. W skardze wniesionej na decyzję Dyrektora Izby...
Skarbowej z dnia [...]nr [...], w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003 rok skarżący...
1   Następne >   +2   +5   +10   100