Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X

I SA/Łd 870/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-17

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania podatkowego w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
[...] umarzającą postępowanie podatkowe prowadzone wobec T. O. w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002 rok z uwagi...

I SA/Łd 869/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-17

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [ ...] w przedmiocie umorzenia postępowania podatkowego w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
postępowanie podatkowe prowadzone wobec H. O. w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002 rok z uwagi...

I SA/Lu 1228/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-01-17

. w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r., W uzasadnieniu powyższej decyzji Dyrektor...
, a także dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za lata 2007-2009. Wskazano, że w związku ze znaczną przewidywaną kwotą podatku dochodowego...

I SA/Lu 1230/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-01-17

podatnika zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2009 r. oraz o określeniu...
kontrolnym w zakresie kontroli źródeł pochodzenia majątku, a także dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za lata 2007-2009. We wniosku wskazano...

I SA/Lu 1229/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-01-17

podatnika zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2008 r. oraz o określeniu...
kontrolnym w zakresie kontroli źródeł pochodzenia majątku, a także dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za lata 2007-2009. We wniosku wskazano...

I SA/Ol 481/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-06-26

ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2009 rok. W toku tego postępowania strona powołała się na fakt uzyskania...
strony na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów z nieujawnionych źródeł za 2009 rok, nie stanowi...

I SA/Wr 802/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-01-10

dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem...
od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu w wysokości [...]., Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji, podnosząc zarzut popełnienia...

I SA/Go 1292/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-02-17

. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. A.Z. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] października 2010 r...
o umorzenie postępowania w sprawie ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 rok od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...

I SA/Lu 55/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-13

. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie. Wyrokiem z dnia 28 grudnia 2012 r., sygn. akt I SA/Lu 817/12...
od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2005 r., W wyniku złożonej przez skarżącą skargi kasacyjnej Naczelny Sąd...

I SA/Kr 848/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-09

28 września 2005r. nr [...] w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia...
w ujawnionych źródłach przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 r. i ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...
1   Następne >   +2   +5   +10   66