Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X
  • Skarżony

I OSK 2415/14 - Wyrok NSA z 2016-05-06

przeprowadzono analizę oświadczeń majątkowych P.P., która nie pozwoliła na jednoznaczne określenie źródła jego przychodów., W związku z powyższym, uznano P.P. za winnego...
brutto, a nie przychodów., Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w [...] obwiniony zarzucił ujawnienie informacji zastrzeżonych z oświadczenia majątkowego...