Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Sprawy jakości, certyfikacja, dozór X

II GSK 1113/16 - Wyrok NSA z 2017-12-05

. wpłynęło pismo skarżącej informujące, że wielkość jej przychodu za 2013 r. (na podstawie deklaracji PIT) wynosi 6 813 301,84 zł., Podejmując decyzję o wymierzeniu kary...
pieniężnej uwzględniono fakt, że łączna wartość przedmiotowej partii wynosiła 2931,20 zł brutto, co stanowi 0,04% łącznej wartości obrotów (przychodu) przedsiębiorcy...

VI SA/Wa 1272/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-08

% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 1.000 zł., Biorąc pod uwagę dyrektywy wymiaru kary określone w art...
składników. Źródłem zastrzeżeń zgłaszanych w tym zakresie przez Skarżącą jest wspomniany przepis art. 20 lit b) (i) rozporządzenia nr 1169/2011 zgodnie z którym nie muszą...