Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X

III SA 2743/99 - Wyrok NSA z 2000-08-30

się z dochodami z innych źródeł. Podatek od tego dochodu ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10 procent uzyskanego przychodu. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit...
. 'a-c' cyt. ustawy źródłami przychodów są sprzedaż z zastrzeżeniem ust. 2 tego artykułu:, a/ nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,, b/ spółdzielczego...

II SA 436/81 - Wyrok NSA z 1981-10-06

1. Paragraf 16 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 marca 1977 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów...
przewidzianego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 marca 1977 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń...

I SA/Rz 766/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-01-30

podatek od nieruchomości za 2014 i 2015 r. Wpis do rejestru przedsiębiorców, posiadany numer REGON, odprowadzanie podatku dochodowego od osób prawnych od przychodów...
) przynieść mogło przychód o niewielkim znaczeniu tak dla kosztów funkcjonowania Spółdzielni, jak i wydatków na podatki lokalne., Ustalając wymiar podatku organ uwzględnił...