Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

I SA/Ol 649/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-15

podatkowej są stosowane tylko w przypadku wykrycia nieujawnionych przychodów są mniej dotkliwe, niż stosowana w tej sprawie wykładnia. Orzeczeniem z 18 lipca 2013 r. sygn. SK...
18/09 TK orzekł, że przepis pozwalający na nałożenie 75% stawki podatku na dochód z nieujawnionego źródła jest zgodny z Konstytucją. Jego zdaniem nie jest to kara...

III SA/Wr 401/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-10-25

, której siedziba mieści się w m. S., Nadto Starosta przedstawił zestawienie przychodów i kosztów ponoszonych przez Powiat S. z tytułu realizacji zadań z art 13a p.r.d....
ujawnieniu i zrozumieniu intencji prawodawcy i stanowi tym samym jeden z elementów mechanizmu kontroli uchwały., Dodatkowo Prokurator wyjaśnił, że zapis zawarty w ust. 3 §...

III SA/Łd 217/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-29

należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Dowód z przesłuchania strony - prezesa zarządu skarżącej spółki - nie doprowadził do ujawnienia...
inny niż właściciel pojazdu usuniętego z drogi. Sąd pierwszej instancji w żadnym wypadku nie wyraził poglądu, by źródła prawa miejscowego nie miały mocy wiążącej...

I OSK 2538/15 - Wyrok NSA z 2017-03-28

z przesłuchania strony - prezesa zarządu skarżącej spółki - nie doprowadził do ujawnienia nowych okoliczności, nieznanych uprzednio organowi I instancji, mających wpływ...
przy tym, że Sąd I instancji w żadnym wypadku nie wyraził poglądu, by źródła prawa miejscowego nie miały mocy wiążącej w stosunku do Skarbu Państwa, natomiast zaznaczył...