Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Reforma rolna X

IV SA/Wa 2918/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-14

possidendi), - prawo do (swobodnego) używania rzeczy/korzystania z rzeczy (ius utendi), - prawo do (swobodnego) pobierania pożytków i innych przychodów z rzeczy (ius fruendi...
, prawo do swobodnego pobierania pożytków i innych przychodów z rzeczy, prawo do swobodnego rozporządzania rzeczą, w tym obciążania jej prawami i zawierania umów...

IV SA/Wa 2517/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-28

przychodów i rozchodów, zatem funkcjonował., Minister podzielił tym samym stanowisko organu I instancji, że młyny, jako obiekty przetwórstwa płodów rolnych i umożliwiające...
wynika, że organ I instancji ustalił, iż na dzień 1 września 1939 r. w księdze wieczystej majątku ujawnieni byli L. B., M. B. i H. L., jako współwłaściciele w częściach...