Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

I SA/Go 838/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-02-05

w przedmiocie ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 roku w kwocie 14.032 złote od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu...
za 2001 rok w wysokości 24.8730 złote od dochodu z nieujawnionych źródeł przychodu., Organ kontroli w oparciu o zebrany materiał dowodowy ustalił okresy i miejsca...

I SA/Gd 477/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-10-26

fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2010 rok postanawia: 1. odmówić stronie...
z dnia 27 stycznia 2016 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia...

I SA/Bd 608/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-05-26

[...] Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2007r...
. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2007 r...

I SA/Kr 564/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-11

r., nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r., z uwagi na nieuiszczenie...

I SA/Łd 1180/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-12-08

od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 619.847 zł., Podstawę postanowienia stanowiły następujące wnioski i ustalenia organów...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu w kwocie 619.847 zł. Decyzja ta została doręczona stronie w dniu 18 czerwca 2009 r. w trybie art. 150 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa...

I SA/Lu 499/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-11

fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 roku postanawia - przywrócić D.M. termin do złożenia wniosku o sporządzenie...
[...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 roku. W stosownym terminie skarżący...

I SA/Łd 700/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-07-05

[...] nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2003 rok postanawia: odrzucić wniosek...
źródeł przychodów za 2003 r., ustalonego przez organ pierwszej instancji. Powyższą decyzję strona otrzymała [...]r., W dniu [...] r. podatnik złożył wniosek o przywrócenie...

I SA/Go 121/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-03-10

nr [...] z [...] roku w przedmiocie ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów p...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów, Jak wynika z akt administracyjnych sprawy, pełnomocnik skarżącej - jej matka R.J. - E. odebrała decyzję 22 grudnia 2008...

I SA/Kr 791/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-19

dochodowego od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 1998 rok postanawia : przywrócić termin do złożenia skargi...
[...] roku Nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...

I SO/Gd 1/22 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-06-22

. Nr 2201-IOD-3.4102.87.2020.29 w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych...
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2007 rok...
1   Następne >   +2   +5   +10   31