Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I SAB/Bk 9/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-09-18

. na przewlekłość postępowania Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. w przedmiocie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2009 rok...
w ujawnionych źródłach przychodów za 2009 rok została wniesiona w następującym stanie faktycznym i prawnym., Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. postanowieniem z [...] marca 2012...

I SAB/Bk 10/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-09-18

. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. w przedmiocie przychodów nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
za 2009 rok oddala skargę. Wobec A. K. przeprowadzone zostało postępowanie kontrolne, m.in. w zakresie kontroli przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

II FPP 2/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. postanawia 1. odrzucić...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Postanowieniem z 27 października 2015 r. WSA w Rzeszowie stwierdził prawomocność wskazanego powyżej wyroku., W dniu 22 grudnia 2015...

I SAB/Łd 3/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-04-23

podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2002 od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w terminie jednego miesiąca...
podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002 r. w kwocie 36.328 zł., Odwołanie od tej decyzji...

II FPP 19/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-20

od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów, w których Naczelny Sąd Administracyjny orzekał w następstwie wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku...
dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów poza kolejnością, co wyjaśnia okoliczność rozpoznania sprawa o sygn. II FSK...

II FPP 6/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-29

w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: 1) odrzucić skargę na przewlekłość postępowania, 2) zarządzić zwrot od Skarbu Państwa (Naczelnego Sądu Administracyjnego) na rzecz...

II FPP 9/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-25

[...], Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu postanawia oddalić skargę o stwierdzenie...

II FPP 10/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-25

[...], Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu p o s t a n a w i a: oddalić skargę...

I SAB/Kr 5/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-03

fizycznych za 2004 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 477 725 zł, zarzucając organowi naruszenie art. 139§3 ustawy z dnia 29...
źródłach przychodów za 2004 r. w kwocie 477 725 zł. Decyzja ta została doręczona pełnomocnikowi podatnika w dniu 25 listopada 2010 r., Nie zgadzając się z powyższym...

II FPP 1/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-24

., nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. od dochodów nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia...
1   Następne >   3