Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Sz 522/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-07-12

r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych p o s t a n a w i a: zawiesić postępowanie sądowe...
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2002 r. w kwocie [...] zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł...

I SO/Gd 4/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-12-11

podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., W toku powyższego postępowania sądowego prawomocnym...
. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu, to nie ma obowiązku ich uiszczania również w postępowaniu ze skargi o wznowienie postępowania...

I SA/Go 614/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-15

za 2005 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych postanowił: przyznać skarżącemu prawo pomocy...

I SA/Kr 135/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-20

w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006r. postanawia...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006r...

I SA/Lu 74/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-13

dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003 r. postanawia : - odmówić M. B. przyznania prawa pomocy...
wystawiony tytuł wykonawczy na poczet zaległości w podatku dochodowym za 2005 r. z tytułu nieujawnionych źródeł przychodów na kwotę główną 112 615 zł i podjęto czynności...

I SA/Lu 74/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-04-25

dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003 r. postanawia : - odmówić M. B. przyznania prawa pomocy...
zaległości w podatku dochodowym za 2005 r. z tytułu nieujawnionych źródeł przychodów na kwotę główną [...] i podjęto czynności egzekucyjne zmierzające do wyegzekwowania...

I SA/Go 410/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-20

od osób fizycznych za 2005 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanowił: zwolnić skarżącą od wpisu od skargi. / Zbigniew...

I SA/Go 410/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-11-21

dochodowego od osób fizycznych za 2005 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanowił: zwolnić skarżącą od wpisu od skargi...

I SA/Bd 427/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-01-22

[...] Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z nieujawnionych źródeł przychodów za 2001 r. zarządził pozostawienie wniosku bez rozpoznania Wraz ze skargą kasacyjną od wyroku...
[...] Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z nieujawnionych źródeł przychodów za 2001 r. skarżąca wniosła o zwolnienie od wpisu od skargi kasacyjnej. Dnia 7...

I SA/Rz 586/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-03-19

od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. - nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. - postanawia - sprostować z urzędu postanowienie z dnia 1 marca 2012 r. sygn. akt I SA/Rz 586/11...
1   Następne >   +2   +5   +10   100