Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X

III SA/Po 353/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-07-31

stanowiska, że uchwalone opłaty mają charakter arbitralny, bo zostały obliczone na maksymalizację przychodów powiatu. Nie można przyjąć stanowiska, że wyznaczona...
w rozumieniu art. 87 ust. 2 i art. 94 Konstytucji RP są źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze działania organów, które je ustanowiły...

III SA/Gd 422/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-03

skutkiem takich zachowań może być ograniczenie przychodów podmiotów prowadzących sprzedaż detaliczną alkoholu do spożycia poza miejscem zakupu, co stanowić...
. W Gminie występuje duża dostępność stosunkowo taniego alkoholu, przede wszystkim w punktach sprzedaży detalicznej., Wśród użytkowników przestrzeni publicznej ujawnił...

IV SA/Wr 504/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-12-08

Minister Zdrowia stwierdził między innymi, że podstawową działalnością i najważniejszym źródłem przychodów w Przerzeczynie - Zdroju jest lecznictwo uzdrowiskowe na bazie...
własnych źródeł leczniczych (str. 8). Z ujawnionych okoliczności sprawy wynika , że należąca do strony skarżącej działka nr 165 jest usytuowana w granicach obszaru górniczego...