Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

II FSK 2031/11 - Wyrok NSA z 2013-06-13

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1) oddala skargę...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r., Przedstawiając stan faktyczny sprawy Sąd pierwszej instancji podał, że Naczelnik Urzędu Skarbowego...

I SA/Po 44/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-16

dochodowy od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2009 r. w kwocie [...] zł. Przesłanką wszczęcia postępowania kontrolnego...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych., Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w[...], po wykonaniu zaleceń organu...

I SA/Sz 653/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-10-21

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych, po wznowieniu postępowania oddala skargę. Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych - wobec stwierdzenia nieistnienia przesłanki określonej w art. 240 § 1 pkt 5 ustawy...

I SA/Gl 789/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-04-12

. Nr [...] ustalającą T. M. zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu...
faktyczny w sprawie, wskazując w tym zakresie, że organ I instancji ustalając wysokość zobowiązania z tytułu przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Gl 788/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-04-12

. Nr [...] ustalającą I. M. zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu...
faktyczny w sprawie, wskazując w tym zakresie, że organ I instancji ustalając wysokość zobowiązania z tytułu przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

SA/Ka 181/84 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1984-05-24

. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111/, nie pozwala na opodatkowanie wydatków poniesionych ze środków nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
wobec ich postępowania podatkowego w celu ustalenia, czy poniesione wydatki znajdują pokrycie w ujawnionych źródłach przychodów. W toku tego postępowania organy podatkowe...

II FSK 1776/10 - Wyrok NSA z 2011-01-26

. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1) oddala skargę...
odmowy stwierdzenia nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...

III SA/Wa 1114/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-03

w W. w zakresie zryczałtowanego podatku od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2009 r. A.S. (dalej...
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub niemających pokrycia w ujawnionych źródłach za 2009 r. w związku...

VIII SA/Wa 373/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-04

fizycznych za 2010 r. ([...]zł) od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Jako podstawę prawną swojej decyzji Dyrektor IS wskazał między...
przewyższające o [...] zł uzyskane przez niego przychody ze źródeł ujawnionych, zaliczając do wydatków drobne zakupy oraz w zdecydowanej większości środki pieniężne...

SA/Bd 1728/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-05

. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego za 1999r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1. uchyla...
. z [...] ustalającą zryczałtowany podatek dochodowy za 1999r w kwocie (...) od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., W uzasadnieniu decyzji organ...
1   Następne >   +2   +5   11