Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

I SA/Wr 1794/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-08-29

przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. Decyzją z dnia [...] nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego W. - Ś. ustalił D...
. O. zryczałtowany 75 % podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2001 od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

III SA/Wa 382/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-07

postępowania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2013 r...
w sprawie opodatkowania dochodów z dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2013 r., nie mogło wywołać skutku...

I SA/Łd 1064/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-05-17

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia...
zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w wysokości 117.719 zł., Decyzją z dnia [...]r Dyrektor...

I SA/Go 196/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-05-21

dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach, tj. postanowienie o wszczęciu...
przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach, Nr [...] z dnia [...].08.2013 r. wraz z potwierdzeniem odbioru, z którego wynika, iż ww. postanowienie...

III SA/Wa 381/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-07

postępowania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2013 r...
SD-3 w dniu 7 kwietnia 2016 r., w toku postępowania w sprawie opodatkowania dochodów z dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych...

I SA/Sz 858/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-04

od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, obdarowana na okoliczność źródła sfinansowania wydatków...
przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych., 4. Decyzją z dnia [...] r., nr [...] Organ I instancji ustalił solidarnie Skarżącemu i obdarowanej wysokość zobowiązania...

I SA/Sz 859/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-04

przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, Skarżąca na okoliczność źródła sfinansowania wydatków poniesionych ww. latach, na nabycie lokalu mieszkalnego...
za 2006 r. i 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych., 4. Decyzją z dnia [..] r...

I SA/Sz 857/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-04

od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, Skarżąca na okoliczność źródła sfinansowania wydatków...
podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. i 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych...

I SA/Sz 877/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-25

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, [...] do protokołu z dnia 8 marca 2012 r., na okoliczność źródła...
dochodowego od osób fizycznych za 2006 i 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych., Decyzją z dnia...

I SA/Sz 879/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-25

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, [...] do protokołu z dnia 8 marca 2012 r., na okoliczność źródła sfinansowania...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych., Decyzją z dnia 19 grudnia 2012 r. nr [...] organ I instancji...
1   Następne >   +2   +5   +10   28