Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

I SA/Bd 348/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-06-26

podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2004 w kwocie 94.776,00 zł, Ustalono...
Skarbowej ustalił wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...

II FSK 3059/16 - Wyrok NSA z 2018-09-12

wynika, że po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego w zakresie źródeł pochodzenia majątku, a także dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2007 r. w wysokości 25.585 zł., Powyższą decyzję strona zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

III SA/Łd 580/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-24

podatkowego (tutaj odmiennie można by było potraktować, np. osoby obciążone podatkiem od nieujawnionych źródeł przychodów i osoby, które przez pomyłkę dokonały błędnego...
na rachunkach bankowych i wygasają po upływie ustawowych terminów (por. art. 70 O.p.). Kryterium różnicującym sytuację podatników nie jest ani źródło powstania obowiązku...

III SA/Łd 579/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-24

odmiennie można by było potraktować, np. osoby obciążone podatkiem od nieujawnionych źródeł przychodów i osoby, które przez pomyłkę dokonały błędnego samoobliczenia podatku...
i wygasają po upływie ustawowych terminów (por. art. 70 O.p.). Kryterium różnicującym sytuację podatników nie jest ani źródło powstania obowiązku podatkowego (tutaj...

V SA/Wa 2152/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-17

podatników nie jest ani źródło powstania obowiązku podatkowego (tutaj odmiennie można by było potraktować, np. osoby obciążone podatkiem od nieujawnionych źródeł...
przychodów i osoby, które przez pomyłkę dokonały błędnego samoobliczenia podatku na podstawie skomplikowanych i często zmieniających się przepisów), ani wysokość podatku (większa...

I SA/Wr 1247/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-18

jako kosztu podatkowego., Inaczej mówiąc brak ujawnienia strony transakcji powoduje, że nie można zweryfikować ani faktu poniesienia wydatku, ani jego związku z przychodem...
za 2006r. stwierdzono nieprawidłowości w zakresie kosztów uzyskania przychodów wynikające z ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, prowadzonej przez R. S...

I GSK 385/17 - Wyrok NSA z 2019-11-13

stwierdzono w decyzji, że rozliczenie przychodu i rozchodu w obrocie olejem opałowym w okresie od dnia 1 września 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., przy uwzględnieniu...
nie znajduje potwierdzenia w przychodzie oleju opałowego za ten okres. Także analiza przychodu i rozchodu oleju opałowego w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31...

V SA/Wa 3604/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-07

., Nadto stwierdzono w decyzji, że rozliczenie przychodu i rozchodu w obrocie olejem opałowym w okresie od dnia 1 września 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r...
, która to ilość nie znajduje potwierdzenia w przychodzie oleju opałowego za ten okres. Także analiza przychodu i rozchodu oleju opałowego w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia...

I SA/Lu 797/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-24

podstawioną, tj. posługuje się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu. Tego rodzaju zatajenie źródeł przychodu wiąże się zazwyczaj z dążeniem do uniknięcia...
AKC-2. Za okres od stycznia do kwietnia 2004 r. stwierdzono przypadki niezgodnego ze stanem faktycznym, zaewidencjonowania przychodów oraz sprzedaży gazu propan-butan...

I SA/Lu 722/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-07-11

w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz w ewidencji prowadzonej do celów VAT. Ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia do celów podatkowych, na podstawie...
wystawionych przez Piekarnię A. S. oraz nie zadeklarowano w deklaracjach podatkowych VAT -7 zawartego w tych fakturach podatku należnego. W efekcie zaniżono przychody za 2003 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   19