Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X

II FSK 1648/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-17

w ujawnionych źródłach przychodu postanawia zwrócić skargę kasacyjną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w celu usunięcia dostrzeżonych braków. Naczelny Sąd...
od osób fizycznych za 1999 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu, sporządzona przez doradcę podatkowego zawiera braki, które powinny...

II FSK 1646/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-17

w ujawnionych źródłach przychodu postanawia zwrócić skargę kasacyjną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w celu usunięcia dostrzeżonych braków. Naczelny Sąd...
od osób fizycznych za 1999 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu, sporządzona przez doradcę podatkowego zawiera braki, które powinny...

II FSK 1647/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-17

w ujawnionych źródłach przychodu postanawia zwrócić skargę kasacyjną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w celu usunięcia dostrzeżonych braków. Naczelny Sąd...
od osób fizycznych za 2000 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu, sporządzona przez doradcę podatkowego zawiera braki, które powinny zostać...

II FSK 1649/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-17

w ujawnionych źródłach przychodu postanawia zwrócić skargę kasacyjną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w celu usunięcia dostrzeżonych braków. Naczelny Sąd...
od osób fizycznych za 2000 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu, sporządzona przez doradcę podatkowego zawiera braki, które powinny zostać...

II FSK 3592/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-27

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia zwrócić skargę kasacyjną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w celu usunięcia...
podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje...

I SA/Ol 422/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-11-30

Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia '[...]', ustalającej E.S. zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów z nie ujawnionych źródeł przychodów za 2004 r. w wysokości 295.190 zł...
pełnomocnikowi strony w dniu 8 grudnia 2010 r. w trybie art. 150. Z akt sprawy wynikało bowiem, że w toku postępowania w przedmiocie nie ujawnionych źródeł przychodów...

I SA/Lu 139/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-06-30

z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003r. postanawia...

II FSK 3593/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-27

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia zwrócić skargę kasacyjną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w celu usunięcia...
w Białymstoku z dnia 4 czerwca 2013 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Ol 423/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-11-30

od dochodów z nie ujawnionych źródeł przychodów za 2004 r. w wysokości 295.190 zł., Z przedstawionych wraz ze skargą akt podatkowych sprawy wynika, że w toku...
postępowania w przedmiocie dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2004r. strona była reprezentowana przez pełnomocnika - doradcę podatkowego M.W. na podstawie pełnomocnictwa...

II FSK 2207/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-26

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2005 postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
Izby Skarbowej w W. z dnia 1 lutego 2010 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
1   Następne >   2