Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X

I SA/Gl 1093/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-05

napędowego z nieujawnionego źródła organ odwoławczy wskazał, iż przeliczenia z jednostek miar litry na tony należało dokonać przy zastosowaniu gęstości paliw, wynoszącej...
, to jest zapewnienie przychodów Krajowemu Funduszowi Drogowemu i Funduszowi Kolejowemu był celem szczególnym w rozumieniu wskazanej Dyrektywy, pomimo tego, że zwiększenie...

I SA/Gl 1094/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-05

110,88 zł., Zważając na pochodzenie oleju napędowego z nieujawnionego źródła organ odwoławczy wskazał, iż przeliczenia z jednostek miar litry na tony należało dokonać...
, to jest zapewnienie przychodów Krajowemu Funduszowi Drogowemu i Funduszowi Kolejowemu był celem szczególnym w rozumieniu wskazanej Dyrektywy, pomimo tego, że zwiększenie wpływów...

I SA/Gl 1091/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-05

działalności gospodarczej oraz stawkę opłaty paliwowej na rok 2008, wynoszącą 110,88 zł., Zważając na pochodzenie oleju napędowego z nieujawnionego źródła organ...
. z art. 3 ust. 2 Dyrektywy Horyzontalnej przez przyjęcie, że cel wprowadzenia opłaty paliwowej w okresie dotyczącym sprawy, to jest zapewnienie przychodów Krajowemu Funduszowi...

I SA/Gl 1097/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-05

z nieujawnionego źródła organ odwoławczy wskazał, iż przeliczenia z jednostek miar litry na tony należało dokonać przy zastosowaniu gęstości paliw, wynoszącej dla oleju...
przychodów Krajowemu Funduszowi Drogowemu i Funduszowi Kolejowemu był celem szczególnym w rozumieniu wskazanej Dyrektywy, pomimo tego, że zwiększenie wpływów budżetowych...

I SA/Gl 1092/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-05

napędowego z nieujawnionego źródła organ odwoławczy wskazał, iż przeliczenia z jednostek miar litry na tony należało dokonać przy zastosowaniu gęstości paliw, wynoszącej...
2009 r.) w zw. z art. 3 ust. 2 Dyrektywy Horyzontalnej przez przyjęcie, że cel wprowadzenia opłaty paliwowej w okresie dotyczącym sprawy, to jest zapewnienie przychodów...

I SA/Gl 1096/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-05

gospodarczej oraz stawkę opłaty paliwowej na rok 2008, wynoszącą 110,88 zł., Zważając na pochodzenie oleju napędowego z nieujawnionego źródła organ odwoławczy wskazał...
wprowadzenia opłaty paliwowej w okresie dotyczącym sprawy, to jest zapewnienie przychodów Krajowemu Funduszowi Drogowemu i Funduszowi Kolejowemu był celem szczególnym...

I SA/Gl 1095/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-05

na pochodzenie oleju napędowego z nieujawnionego źródła organ odwoławczy wskazał, iż przeliczenia z jednostek miar litry na tony należało dokonać przy zastosowaniu gęstości paliw...
.) w zw. z art. 3 ust. 2 Dyrektywy Horyzontalnej przez przyjęcie, że cel wprowadzenia opłaty paliwowej w okresie dotyczącym sprawy, to jest zapewnienie przychodów Krajowemu...

I SA/Gl 1090/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-05

oraz stawkę opłaty paliwowej na rok 2008, wynoszącą 110,88 zł., Zważając na pochodzenie oleju napędowego z nieujawnionego źródła organ odwoławczy wskazał...
opłaty paliwowej w okresie dotyczącym sprawy, to jest zapewnienie przychodów Krajowemu Funduszowi Drogowemu i Funduszowi Kolejowemu był celem szczególnym w rozumieniu...

I GSK 1054/14 - Wyrok NSA z 2016-02-02

napędowego z nieujawnionego źródła organ odwoławczy wskazał, iż przeliczenia z jednostek miar litry na tony należało dokonać przy zastosowaniu gęstości paliw, wynoszącej...
. Jak podkreślił organ, S. K. w żadnym z prowadzonych postępowań nie wskazał faktycznego źródła pochodzenia oleju napędowego nabytego w 2008 r. przez jego firmę, a sprzedanego...

I GSK 1058/14 - Wyrok NSA z 2016-02-02

działalności gospodarczej oraz stawkę opłaty paliwowej na rok 2008, wynoszącą 110,88 zł. Zważając na pochodzenie oleju napędowego z nieujawnionego źródła organ odwoławczy...
. Jak podkreślił organ, S. K. w żadnym z prowadzonych postępowań nie wskazał faktycznego źródła pochodzenia oleju napędowego nabytego w 2008 r. przez jego firmę, a sprzedanego...
1   Następne >   2