Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

I SA/Kr 1311/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-10

od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., zgodnie z którym źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udział...
w art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a-c ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia...