Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X

II FZ 1166/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-01

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2003 r. i zasądził od organu...
źródłach przychodu za 2001 r. postanawia: oddalić zażalenie Postanowieniem z dnia 6 maja 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił wniosek M. M...

II FZ 1167/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-01

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2003 r. i zasądził od organu...
źródłach przychodu za 2003 r. postanawia: oddalić zażalenie Postanowieniem z dnia 6 maja 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił wniosek M. M...

I SA/Kr 541/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-07-14

Skarbowego w związku z informacją otrzymaną z Zespołu ds. opodatkowania przychodów ze źródeł nieujawnionych wszczął postępowanie podatkowe postanowieniem z dnia...
przychodów ze źródeł nieujawnionych strony czynności cywilnoprawnej Z. N. i S. Ł. powołały się na fakt zawarcia powyższej umowy pożyczki (protokół z dnia [...].04.2004 r...

I SA/Kr 1099/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-04

, UZASADNIENIE, W dniu 16 sierpnia 2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego otrzymał informację z Zespołu do spraw opodatkowania przychodów ze źródeł nieujawnionych otrzymał informację...
, z której wynikało, że Z. N., wobec którego toczyło się postępowanie podatkowe w sprawie opodatkowania przychodów ze źródeł nieujawnionych przedłożył w tamtejszym urzędzie...