Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X

I SA/Lu 607/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-11-18

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006r. postanawia - odrzucić zażalenie I. P. na postanowienie z dnia 29 października 2010r. Uzasadnienie...
[...], nr [...], w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006r., W dniu 15 listopada 2010r. adw. M. K...

I SA/Lu 959/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-08-11

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2008 r. w zakresie zażalenia strony skarżącej na postanowienie Sądu z dnia 12 maja 2016 r. postanawia odrzucić zażalenie...

I SA/Bd 971/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-03-25

przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za[....]. postanawia: odrzucić zażalenie Postanowieniem z dnia 25 lutego 2011r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za [...]r. Doręczając odpis przedmiotowego...

I SA/Go 1137/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-01

Izby Skarbowej z [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu...

I SA/Go 1138/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-03

od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003r. postanawia: odrzucić zażalenie na postanowienie z dnia 13 lutego 2008r. Postanowieniem...

I SA/Go 1137/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-06-09

dochodowego od osób fizycznych za 2002r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu postanawia odrzucić zażalenie. Postanowieniem z 13 lutego 2008 r...

I SA/Lu 609/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-11-12

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006 r. postanawia : - odrzucić zażalenie. Postanowieniem z dnia 16 września 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I SA/Lu 857/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-06

nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2010 r. postanawia: - odrzucić zażalenie. Pismem datowanym na 3 stycznia 2014 r. (k. 46) J. G. wniosła zażalenie...

II FSK 1132/16 - Postanowienie NSA z 2018-07-05

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: odrzucić zażalenie. Wyrokiem z dnia 9 maja 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie ze skargi R.P. na decyzję...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów uchylił zaskarżony wyrok w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu...

III SA/Wa 3228/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-19

w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych., Pismem z dnia 2 listopada 2015 r. (data nadania 4 listopada 2015 r...
1   Następne >   +2   6