Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X

I SA/Kr 1215/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-31

zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów, lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2006 r...
w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2006r. w stosunku do A.Z. i W.Z....

I SA/Kr 1689/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-29

wysokości zobowiązania podatkowego z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w, ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006r...
., nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym...

I SA/Sz 946/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-11-25

od zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 1998 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych...
1998 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 1...

I SA/Sz 945/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-11-25

z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 1998 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 1 października...

I SA/Op 691/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-10-10

zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2004 r. postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania Pełnomocnik skarżącej M. K...
ten stanowił podstawę ustalenia wysokości przychodów M. i P. K. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2004 r. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego SK 18/09 wszedł...

I SA/Op 692/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-10-10

zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2004 r. postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania Pełnomocnik skarżącego P. K...
ten stanowił podstawę ustalenia wysokości przychodów M. i P. K. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2004 r. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego SK 18/09 wszedł...

I SA/Kr 1916/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-10

[...] w przedmiocie ustalenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007r...
ustalenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007r. W wykonaniu...

I SA/Kr 1917/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-10

[...] w przedmiocie ustalenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007r...
[...] w przedmiocie ustalenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007r. W wykonaniu...

I SA/Lu 857/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-09-26

nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2010 r. postanawia odrzucić skargę. W dniu 16 lipca 2013 r. J. G. wniosła do Wojewódzkiego Sądu...
nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2010 r.., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I tutejszego Sądu, z dnia 14 sierpnia 2013 r. skarżąca została...

I SA/Gd 820/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-30

od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2010 r. postanawia: odrzucić skargę. L. D...
2015 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych...
1   Następne >   +2   +5   +10   73