Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

I SA/Lu 255/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-10-05

r. na podstawie porozumienia pomiędzy Miastem D. a Klubem Sportowym. Opłaty z targowiska były jedynym źródłem przychodu Klubu, co najmniej od 2012 r. Natomiast...
przed 2012 r. były to np. przychody ze sprzątania obiektów kolejowych, kotłowni i dochody mieszkaniowe. Działalność sportowa jak również działalność gospodarcza (prowadzenie...

I SA/Lu 263/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-12-14

Miastem D., a Klubem Sportowym. Opłaty z targowiska były jedynym źródłem przychodu Klubu, co najmniej od 2012 r. Natomiast przed 2012 r. były to np. przychody...
, I instancji przyjął, iż w okresie, kiedy powstały zaległości podatkowe objęte decyzją Burmistrza Miasta D. według wpisu ujawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym skarżący pełnił...

III SA/Wa 401/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-09

egzekucyjny stwierdził, że R. sp. z o.o. nie posiada majątku oraz źródeł przychodu, z których byłoby możliwe przeprowadzenie skutecznej egzekucji. Mając na względzie stan...
) przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (CIT-8) za rok podatkowy 2013 Spółka wykazała przychód w wysokości 28.699,19 zł w sytuacji, gdy wykazała ona jednocześnie stratę...

I SA/Rz 321/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-11-10

osiąganych przez Spółkę przychodów, regulowanie przez Spółkę w tym czasie zobowiązań koniecznych do zachowania i zabezpieczenia źródła jej przychodów (planu na rzecz...
nie skonkretyzowane prawnie źródła,, 2. Naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:, a) art. 116 § 1 O.p. poprzez błędną wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie...

III FSK 496/22 - Wyrok NSA z 2022-10-04

w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów z innych źródeł za czerwiec 2017 r. oraz z tytułu podatku od towarów i usług za luty i marzec 2018 r. wraz z kosztami egzekucji...
dochodowym od przychodów z innych źródeł za czerwiec 2017 r. wraz z kosztami egzekucyjnymi i odsetkami za zwłokę w łącznej kwocie 61,60 zł oraz w podatku od towarów i usług...

I SA/Lu 277/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-08-31

. na podstawie porozumienia zawartego w dniu 30 października 2013 r. pomiędzy Miastem D. a Klubem Sportowym 'C.' D.. Opłaty z targowiska były jedynym źródłem przychodu Klubu...
, co najmniej od 2012 r. Natomiast przed 2012 r. były np. przychody ze sprzątania obiektów kolejowych, kotłowni i dochody mieszkaniowe. Działalność sportowa...

I SA/Gl 1059/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-20

przesłanki. Niezależnie od tego trudno zakładać, aby Spółka, która nie wykazuje żadnych przychodów, a osoba uprawniona do jej reprezentowania przebywa w nieznanym miejscu, mogła...
do przymusowego zaspokojenia wierzyciela., Wskazano w tym zakresie, że postępowanie egzekucyjne do majątku Spółki ujawniło brak składników majątku ruchomego oraz innych...

I SA/Gl 43/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-22

z podatku od towarów i usług. Zysk netto i dochód podatkowy Spółka wykazała jedynie za rok obrotowy i podatkowy 1.09.2015 r do 31.12.2016 r. przy czym faktycznie przychody...
, iż wykazany przez Spółkę majątek obrotowy nie może być uwzględniany jako źródło zaspokojenia roszczeń podatkowych, gdyż stanowi on zakwestionowany zwrot podatku a powyższe...

I SA/Gl 44/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-22

jedynie za rok obrotowy i podatkowy 1.09.2015 r do 31.12.2016 r. przy czym faktycznie przychody (co wynika z deklaracji VAT-7) uzyskiwała jedynie do maja 2016 r., Oceniając...
przez Spółkę majątek obrotowy nie może być uwzględniany jako źródło zaspokojenia roszczeń podatkowych, gdyż stanowi on zakwestionowany zwrot podatku a powyższe wynikać...

III SA/Wa 2323/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-09

upadłości lub ogłoszeniu upadłości, wskazać należy, że w przypadku spółek prowadzących różnoraką działalność, często rozproszoną organizacyjnie oraz osiągających przychody...
z egzekucją sądową. Organ egzekucyjny argumentował także, że badanie rejestrów i ewidencji także nie doprowadziło do ujawnienia jakiegokolwiek majątku spółki (CEPiK, KIR...
1   Następne >   2