Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

I SA/Gl 1059/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-20

przesłanki. Niezależnie od tego trudno zakładać, aby Spółka, która nie wykazuje żadnych przychodów, a osoba uprawniona do jej reprezentowania przebywa w nieznanym miejscu, mogła...
do przymusowego zaspokojenia wierzyciela., Wskazano w tym zakresie, że postępowanie egzekucyjne do majątku Spółki ujawniło brak składników majątku ruchomego oraz innych...

III SA/Wa 2323/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-09

upadłości lub ogłoszeniu upadłości, wskazać należy, że w przypadku spółek prowadzących różnoraką działalność, często rozproszoną organizacyjnie oraz osiągających przychody...
z egzekucją sądową. Organ egzekucyjny argumentował także, że badanie rejestrów i ewidencji także nie doprowadziło do ujawnienia jakiegokolwiek majątku spółki (CEPiK, KIR...