Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

I SA/Kr 628/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-13

od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia. Skarżąca A. K. wniosła...
od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. Termin rozprawy został wyznaczony na dzień 4 lipca 2012 r. Podczas rozprawy wydane zostało...

I SA/Lu 440/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-04-14

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2008 r. w zakresie wniosku Z. S. o sporządzenie uzasadnienia wyroku p o s t a n a w i a odmówić sporządzenia...
dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie ogłosił wyrok...

I SA/Lu 622/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-18

dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. w zakresie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku p o s...

I SA/Go 132/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-21

[...] roku nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2002 rok...
od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2002 rok., Pismem z dnia 8 października 2007r., oddanym w polskim urzędzie...

I SA/Łd 246/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-19

od osób fizycznych za 2014 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych postanawia: odmówić...
fizycznych za 2014 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych., Powyższy wyrok został wydany...

I SA/Łd 245/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-19

od osób fizycznych za 2013 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych postanawia: odmówić...
fizycznych za 2013 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych., Powyższy wyrok został wydany...

I SA/Po 1005/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-20

. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lun nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia postanowienia z dnia 29...

I SA/Po 1610/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-05-08

[...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za [...] postanawia : 1. oddalić wniosek o przywrócenie...

I SA/Sz 541/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-07-17

od osób fizycznych za [...] r. od przychodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych p o s t a n a w i a odmówić sporządzenia...
zryczałtowanego podatku dochodowego za lata 2000 i 2001 od dochodu z nieujawnionych źródeł przychodu, a oznaczonych sygn. akt: I SA/Sz 541/07, I SA/Sz 542/07, I SA/Sz 543/07...

I SA/Sz 542/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-07-17

od osób fizycznych za [...] r. od przychodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych p o s t a n a w i a: odmówić...
zryczałtowanego podatku dochodowego za lata 2000 i 2001 od dochodu z nieujawnionych źródeł przychodu, a oznaczonych sygn. akt: I SA/Sz 541/07, I SA/Sz 542/07, I SA/Sz...
1   Następne >   3