Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X

II OSK 2699/14 - Wyrok NSA z 2014-12-04

spowodowałoby niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Skarżący bezpowrotnie utraciłby możliwość uzyskiwania przychodów...
a także odrostów przy pniach). Wytłumaczył także dlaczego w trakcie oględzin w dniu 2 lipcu 2009r. ujawniono większą liczbą wyciętych drzew niż w trakcie pierwotnych...

II SA/Gd 329/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-07

podnosi się, że dana działalność jest zarobkowa, jeżeli jest prowadzona w celu osiągnięcia dochodu, zarobku, rozumianego jako nadwyżka przychodów nad nakładami...
- nie może być źródłem zarobkowej działalności, a stanowi o wykorzystaniu tej uprawy do wytwarzania produktów rolnych na potrzeby własne i rodziny. Odwołujący się dodali...