Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

VII SA/Wa 2692/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-30

uzyskania przychodu kształtowały się na poziomie 1.236.048,70 zł, a tym samym osiągnięty dochód wyniósł 6.707,56 zł., Na podstawie akt sprawy ustalono również, iż J. D...
podatku dochodowego od osób fizycznych w formie ryczałtu od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2000 r...

II OZ 819/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-23

nadwyżek kosztów nad przychodami, nie oznacza braku środków finansowych i nie warunkuje potrzeby udzielenia pomocy w postaci częściowego zwolnienia od kosztów sądowych...
żyje czteroosobowa rodzina, nie korzystająca z pomocy społecznej, regulująca na bieżąco opłaty za prąd, gaz czynsz oraz spłacająca raty za samochód, jeśli jedyne źródło...