Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X

II FZ 489/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-22

fizycznych za 2009 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego...
fizycznych za 2009 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oraz zasądził od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku na rzecz...

II FZ 490/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-22

fizycznych za 2009 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego...
fizycznych za 2009 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oraz zasądził od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku na rzecz...

I SA/Bk 247/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-09-12

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów p o s t a n a w i a: zasądzić...
źródłach przychodów, a zatem była to sprawa, której przedmiot stanowiła należność pieniężna. Wartość przedmiotu zaskarżenia w sprawie wynosiła 211.400 zł, dlatego...

I SA/Bk 256/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-09-12

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów p o s t a n a w i a: zasądzić...
tego rozporządzenia. Niniejsza sprawa dotyczyła zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...