Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X

III SA/Kr 1010/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-06

oraz przychodów z tego tytułu, podczas gdy okoliczności te nie są istotne dla rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie, na podstawie których nie można ustalić liczby osób...
ujawniony kontrolami z 27 do 31 stycznia 2021 r. nie stanowił już naruszenia prawa i nie dawał podstaw do nałożenia kary administracyjnej pieniężnej, zatem w ocenie PIS...

II SA/Bd 128/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-09

w branży gastronomiczno-rozrywkowej, stała się niedochodowa, z której przychody znacząco spadły, a za co władze państwowe nie przyznały skarżącemu prawa do odszkodowania...
) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych. Akt ten obowiązywał od 8 sierpnia 2020 r. do 10 października 2020 r. Zdarzenia ujawnione...