Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

I SA/Ol 458/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-09-08

ujawnić ich w klasyfikacji budżetowej w pozycji 'przychody z usług w jednostce budżetowej '[...]''. Rozwijając ten zarzut wskazano, że sednem problemu, z jakim przyszło...
przychodów z usług świadczonych przez jednostkę budżetową, jaką jest Ośrodek A., W uzasadnieniu skarżąca wskazała, że przedmiotem sporu w sprawie jest kwestia...

II SA/Sz 885/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-02-27

utrzymania, nie ma szczególnych wydatków związanych z leczeniem. Opłaca również raty opłaty za przekształcenie, a przychody osiągnięte w 2017 r. związane z posiadaniem...
wskazujący na posiadanie nieruchomości, gruntów rolnych oraz posiadanych zasobów pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, wskazała też źródła dochodu z emerytury z ZUS...

III SA/Kr 1194/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-04-24

2017 r., Tym niemniej należy także wskazać na art. 8a ust. 4a ustawy o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z tym przepisem w sytuacji, gdy właściciel nie uzyskuje przychodów...
uchwały będącej źródłem owej zmiany., Nie budzi także wątpliwości i to, że w tej sprawie skarżący dokonani wezwania do usunięcia naruszenia prawa, mimo że od dnia 1 lipca...

II SA/Sz 882/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-02-27

też uzyskiwanych dochodów, ani ich źródeł. Strona jedynie ogólnie powoływała się na trudną sytuację finansową i brak możliwości dokonania zwrotu bonifikaty, nie przedstawiając...
z naruszeniem postanowień decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności z sytuacją, w której właściciel uzyskał niewielki przychód z jej czasowego...