Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

II SA/Wr 592/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-17

ustalenia niezbędnych przychodów dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat planowanych na rok obowiązywania taryf., W wyniku weryfikacji kosztów stwierdzono...
również, że poprawioną tabelę przedsiębiorstwo przedstawiło przy piśmie z dnia 24 maja 2013r., 2/ istnieje niezgodność w wysokości 'niezbędnych przychodów' w roku obowiązywania taryf...

II SA/Wr 397/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-03

kwotowo otrzymanej dotacji. W tej części amortyzacja nie powinna być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów. W kosztach eksploatacji i utrzymania uwzględnia...
. 16 ust. 1 pkt 48 u.p.d.o.p. do kosztów uzyskania przychodów nie wlicza się odpisów z tytułu zużycia środków trwałych w części odpowiadającej wydatkom zwróconym podatnikowi...

II SA/Bd 523/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-10-05

kalkulowania i rodzaje składników taryf - źródeł przychodu przedsiębiorstwa z tytułu prowadzenia działalności zbiorowego zaopatrzenie w wodę - i nie przewidują opłaty za odbiór...
przedsiębiorstwa w przypadku ujawnionych, bezpodstawnych reklamacji., Słuszne jest także stanowisko organu nadzoru kwestionujące możliwość zawarcia umowy cywilnoprawnej...