Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

I OPS 1/14 - Uchwała NSA z 2014-06-26

z art. 41 ust. 2, ust. 3, ust. 3a ustawy i na zasadach w nich określonych przychody: funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i funduszy powiatowych., Z dniem 31...
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przychodami Funduszu są między innymi wpływy z opłat: za udostępnienie zbiorów danych oraz innych materiałów...

II SA/Wr 142/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-09-27

i odrębnych przychodów, niezwiązanych z działalnością elektrowni. W związku z czym doszło do właściwego podziału przez stronę działki nr [...] zarówno geodezyjnego...
prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej). Ponadto, wydzielona część działki nr [...] oznaczona na mapach symbolem ŁIV jest źródłem niezależnych...