Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

II SA/Sz 71/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-04-27

zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Trudno pogodzić się z tezą, iż zamiarem ustawodawcy było, aby źródłem danych o właścicielach konkretnych działek ewidencyjnych...
konkretnej osobie. Jedynym dokumentem opisującym działki ewidencyjne kompleksowo jest wypis z rejestru gruntów i to ten dokument w założeniu miał być podstawowym źródłem...

II SA/Wr 142/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-09-27

i odrębnych przychodów, niezwiązanych z działalnością elektrowni. W związku z czym doszło do właściwego podziału przez stronę działki nr [...] zarówno geodezyjnego...
prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej). Ponadto, wydzielona część działki nr [...] oznaczona na mapach symbolem ŁIV jest źródłem niezależnych...