Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X

I SA/Gd 752/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-01-15

zawieszenia postępowania w sprawie opodatkowania dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2002 r., wznowionego postanowieniem Naczelnika Urzędu...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2001 r. Zdaniem wnioskodawczyni rozstrzygnięcie organu odwoławczego w ww. zakresie ma bezpośredni wpływ...

I SA/Gd 751/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-01-15

zawieszenia postępowania w sprawie opodatkowania dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2002 r., wznowionego postanowieniem Naczelnika Urzędu...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2001 r. Zdaniem wnioskodawcy rozstrzygnięcie organu odwoławczego w ww. zakresie ma bezpośredni wpływ na wynik...

III SA/Łd 480/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-11-27

lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2000 w kwocie 86.179 zł., Na podstawie powyższej decyzji Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2000 w kwocie 86 179 zł., Postanowieniem z dnia [...]roku, Nr [...] Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego [...] podjął...

I SA/Lu 614/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-18

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. w kwocie 361.034,00 zł. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Na podstawie powyższej decyzji...
zryczałtowanego podatku dochodowego od odchodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r., Postanowieniem z [...] marca 2017 r., nr [...] Naczelnik Urzędu...

I SA/Lu 99/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-07-09

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. W związku z powyższą decyzją organ egzekucyjny zarządził zabezpieczenie tych należności, w stosunku do którego pełnomocnik...
, że decyzja ustalająca podatek dochodowy od osób fizycznych za 1997 r. z nie ujawnionych źródeł przychodów została stronie doręczona w terminie przewidzianym prawem...

III SA/Wr 656/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-02-24

wskazał, że zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za lata [...] i [...], do zapłaty...
dochodowym od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za lata [...] i [...] r. Organ egzekucyjny wskazał ponadto, że w dniu [...] r. dokonano zajęcia...

I SA/Lu 726/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-11-30

przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2004 r., wynikającej z decyzji Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 30 września 2011 r., Zawiadomieniem z dnia 16...
z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2004 r. W efekcie tego postępowania Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wydał decyzję, którą...

I SA/Łd 109/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-09

zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 2012 i 2013 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów i ustalono te zobowiązania...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Zaznaczył też, że w dniu 30 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie...

II FSK 350/18 - Wyrok NSA z 2019-12-12

w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. w kwocie 361.034,00 zł. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Na podstawie powyższej decyzji Naczelnik Urzędu...
dochodowego od odchodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r., Postanowieniem z dnia 8 marca 2017 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. odmówił...

III SA/Łd 683/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-10-14

podatkowego z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2008 r. w kwocie...
podatku dochodowego od osób fizycznych od. dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2008 r., którego celem jest zgromadzenie kompletnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   33